Vill du kontakta mig, fast det inte har något med frågor, kommentarer eller annonsering/samarbete att göra? Då kan du göra det via detta formulär. Glöm inte att fylla i allt som krävs, annars går det inte att skicka meddelandet. Tänk också på att om du vill ha ett svar tillbaka, måste du skriva din korrekta e-postadress.

English: Contact me regarding something else.

Do you want to contact me, but it has nothing to do with questions, comments or advertising/cooperation? If that's the case, you can contact me through this email form. Do not forget to fill in everything that's required, otherwhise the message will not be sent.
Remember that if you want an answer back, you must write your correct email address.


---Kontakta Mig --> Annat

Vill du kontakta mig, fast det inte har något med frågor, kommentarer eller annonsering/samarbete att göra? Då kan du göra det via detta formulär. Glöm inte att fylla i allt som krävs, annars går det inte att skicka meddelandet. Tänk också på att om du vill ha ett svar tillbaka, måste du skriva din korrekta e-postadress.

English: Contact me regarding something else.

Do you want to contact me, but it has nothing to do with questions, comments or advertising/cooperation? If that's the case, you can contact me through this email form. Do not forget to fill in everything that's required, otherwhise the message will not be sent.
Remember that if you want an answer back, you must write your correct email address.Är det så att du/ni vill lägga någon reklam på bloggen? Eller vill du/ni införa ett samarbete? Då kan ni kontakta mig via nedanstående formulär.

English: Contact me regarding advertising, collaboration, links, etc.
Do you want to publish any advertisement on the blog, or do you want to establish a collaboration? If that's the case, you are able to contact me through the following email form.Kontakta mig angående annonsering, samarbete, länkar m.m.


Är det så att du/ni vill lägga någon reklam på bloggen? Eller vill du/ni införa ett samarbete? Då kan ni kontakta mig via nedanstående formulär.

English: Contact me regarding advertising, collaboration, links, etc.
Do you want to publish any advertisement on the blog, or do you want to establish a collaboration? If that's the case, you are able to contact me through the following email form.Om du har någon fråga, bekymmer eller problem kan du kontakt mig via detta mailformulär. Det kan handla om vad som helst, men det är ju självklart baserat på problem med/inom bloggen. Glöm inte att fylla i allt som krävs, annars går det inte att skicka meddelandet. Tänk också på att om du vill ha ett svar tillbaka, måste du skriva din korrekta e-postadress.

English: Contact me regarding questions
If you have a question or a problem, you can contact me through the following email form. It can be about everything, but obviously it should be based on problems within the blog. Do not forget to fill in eveything that's required, otherwhise you can't send the message. Remember that if you want an answer back, you must write your correct email address.


---Kontakta mig angående frågor

Om du har någon fråga, bekymmer eller problem kan du kontakt mig via detta mailformulär. Det kan handla om vad som helst, men det är ju självklart baserat på problem med/inom bloggen. Glöm inte att fylla i allt som krävs, annars går det inte att skicka meddelandet. Tänk också på att om du vill ha ett svar tillbaka, måste du skriva din korrekta e-postadress.

English: Contact me regarding questions
If you have a question or a problem, you can contact me through the following email form. It can be about everything, but obviously it should be based on problems within the blog. Do not forget to fill in eveything that's required, otherwhise you can't send the message. Remember that if you want an answer back, you must write your correct email address.