---Kontakta Mig --> Annat

Kommentera
Vill du kontakta mig, fast det inte har något med frågor, kommentarer eller annonsering/samarbete att göra? Då kan du göra det via detta formulär. Glöm inte att fylla i allt som krävs, annars går det inte att skicka meddelandet. Tänk också på att om du vill ha ett svar tillbaka, måste du skriva din korrekta e-postadress.

English: Contact me regarding something else.

Do you want to contact me, but it has nothing to do with questions, comments or advertising/cooperation? If that's the case, you can contact me through this email form. Do not forget to fill in everything that's required, otherwhise the message will not be sent.
Remember that if you want an answer back, you must write your correct email address.